EREDUA ETA ARAUAK

Artikuluak euskaraz idatzita egongo dira. Jarraian adierazita dagoen egitura bete beharko dute ebaluatuak izango badira:

  1. Laburpena
  2. Sarrera eta motibazioa/ momentuko egoera
  3. Ikerketaren helburuak
  4. Ikerketaren muina eta ondorioak
  5. Etorkizunerako planteatutako norabidea
  6. Erreferentziak (eta hala dagokionean nazioartekotasun aldetiko aipamena)

Artikuluak zehaztutako ereduari jarraituz eta pdf formatuan bidaliko dira eta lau eta zortzi orriren artekoak izango dira.

Hauek dira eskuragarri dituzuen ereduak, lana bertan txerta dezazuen.

 

Euskarazko testuaren zuzentasuna ere hartuko da kontuan. Mesedez erabili zuzentzaile ortografikoa (ik. xuxen zuzentzailea)

Artikuluaren bidalketa easychair plataformaren bitartez egingo da, helbide honetatik.